Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Truyền Thông MindConnect

Tầng 4 – Tòa Nhà 73 Nguyễn Khuyến Đống Đa Hà Nội

Quy Trình Làm Việc Của Chúng Tôi

TIẾP NHẬN YÊU CẦU TỪ KHÁCH HÀNG

Bộ phận kinh doanh tiếp nhận thông tin từ khách hàng (Qua điện thoại, email, book online…)
Xác nhận yêu cầu dịch vụ và đặt lịch hẹn.
Chuyển đến bộ phận có liên quan.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Nắm bắt nhu cầu, mong muốn của khách hàng.Đánh giá thế mạnh, nhược điểm qua mô hình SWOT => Cách phát huy và khắc phục.Tùy theo mục đích yêu cầu và ngân sách để xác định phương pháp, kỹ thuật thích hợp.

LẬP KẾ HOẠCH

Hoạch định chiến lược bằng cách phân tích MOST (Mission – Phương hướng kinh doanh; Objective – Thiết lập mục tiêu; Strategies – Chiến lược khả thi; Tactics – Cách thức thực hiện)
Thời gian thực hiện và ngân sách dự kiến của chiến dịch.

TRÌNH BÀY KẾ HOẠCH & NGÂN SÁCH CHO KHÁCH HÀNG

Mỗi chiến lược sẽ đi kèm chiến thuật riêng. Phân tích cụ thể từng hoạt động, mức ngân sách dự kiến và thời gian áp dụng để chủ động triển khai cũng như dễ dàng hoàn thành đúng tiến độ.

KÝ BÁO GIÁ & HỢP ĐỒNG

Căn cứ kế hoạch truyền thông – bán hàng để chuyển tới khách hàng mức ngân sách cần chi trả phù hợp.
Tiến hành ký kết hợp đồng sau khi khách hàng chấp nhận điều khoản dịch vụ.

TRIỂN KHAI: TƯƠNG TÁC KỸ THUẬT, TỐI ƯU HIỆU SUẤT

Thực hiện các hình thức truyền thông trên nhiều phương tiện online – offline kết hợp bán hàng với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.
Nghiên cứu và mở rộng thị trường. Phát triển thêm các sáng kiến tiếp thị, bán hàng trong quá trình triển khai kế hoạch kinh doanh.

THEO DÕI, BÁO CÁO KẾT QUẢ

Đo lường, kiểm soát và đánh giá hiệu quả của chiến lược truyền thông – bán hàng.
Việc đánh giá căn cứ vào mục tiêu đề ra và được thực hiện trong suốt quá trình triển khai kế hoạch (tháng/quý/năm). Từ đó có nhìn nhận tổng quan về chiến dịch đang diễn ra giúp điều chỉnh phương hướng, ngân sách và thời gian phù hợp.

Gửi Tin Nhắn Cho CHÚng Tôi